Kop
Aankondiging 360º Omgevingswet
Taal
nl
Publiceren op 360º Overheid-omgevingen
ov360omgevingswet
Icon
info
Volledige aankondiging

Vanaf eind juli 2017 zal in deze digitale omgeving de eerste uitwerking van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) en Zaaktypecatalogus (ZTC) voor de Omgevingswet (voor bevoegde gezagen Rijksoverheid, Provincies, Waterschappen en Gemeenten) worden ontsloten. De ontwikkeling daarvan vindt plaats in Werkpakket 2 van UIVO-I (Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet - Interbestuurlijk, DSO-project PR 28 van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'). Deelnemers aan de '2e ring' van UIVO-I zullen na publicatie van deze eerste uitwerking worden uitgenodigd de beschreven producten en diensten en zaaktypen te reviewen. Deelnemers aan de '2e ring' ontvangen bij de uitnodiging voor de review een inlognaam en wachtwoord. Na inloggen kunnen ze bij - nagenoeg - elk element van de Producten- en Dienstencatalogus en Zaaktypecatalogus opmerkingen plaatsen en/of reageren op opmerkingen van andere deelnemers.

De huidige inhoud van deze digitale omgeving is géén actuele weerspiegeling van de ontwikkeling van de PDC en ZTC die plaatsvindt binnen Werkpakket 2 van UIVO-I. De ontwikkeling van zaaktypen (ZTC) vindt momenteel in een kleinere setting plaats in een 'zuster'-omgeving ten behoeve van provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's in Limburg. De huidige PDC in deze digitale omgeving is een kopie van de gemeenschappelijke Producten- en Dienstencatalogus - gebaseerd op de huidige wetgeving: Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, etc. - van de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Deze Zuid-Hollandse PDC van omgevingsdiensten wordt gebruikt voor (a) hergebruik van bestaande beschrijvingen van producten- en diensten en (b) als toetssteen voor de in ontwikkeling zijnde PDC voor de Omgevingswet.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande, voorafgaand aan de review, vragen of opmerkingen hebben, mail die dan gerust aan: mark[at]in.spiratie.nl. Hij ontwikkelt in opdracht van UIVO-I zowel de Producten- en Dienstencatalogus als de Zaaktypecatalogus voor de verschillende bevoegde gezagen die de Omgevingswet zullen uitvoeren. 

Zichtbaar voor Gastgebruikers
Ja
Ingangsdatum
06-07-2017
Einddatum
31-07-2017
Kop
Aankondiging 360º Omgevingswet
Taal
nl_NL
Publiceren op 360º Overheid-omgevingen
ov360omgevingswet
Icon
info
Volledige aankondiging

Vanaf eind juli 2017 zal in deze digitale omgeving de eerste uitwerking van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) en Zaaktypecatalogus (ZTC) voor de Omgevingswet (voor bevoegde gezagen Rijksoverheid, Provincies, Waterschappen en Gemeenten) worden ontsloten. De ontwikkeling daarvan vindt plaats in Werkpakket 2 van UIVO-I (Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet - Interbestuurlijk, DSO-project PR 28 van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'). Deelnemers aan de '2e ring' van UIVO-I zullen na publicatie van deze eerste uitwerking worden uitgenodigd de beschreven producten en diensten en zaaktypen te reviewen. Deelnemers aan de '2e ring' ontvangen bij de uitnodiging voor de review een inlognaam en wachtwoord. Na inloggen kunnen ze bij - nagenoeg - elk element van de Producten- en Dienstencatalogus en Zaaktypecatalogus opmerkingen plaatsen en/of reageren op opmerkingen van andere deelnemers.

De huidige inhoud van deze digitale omgeving is géén actuele weerspiegeling van de ontwikkeling van de PDC en ZTC die plaatsvindt binnen Werkpakket 2 van UIVO-I. De ontwikkeling van zaaktypen (ZTC) vindt momenteel in een kleinere setting plaats in een 'zuster'-omgeving ten behoeve van provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's in Limburg. De huidige PDC in deze digitale omgeving is een kopie van de gemeenschappelijke Producten- en Dienstencatalogus - gebaseerd op de huidige wetgeving: Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, etc. - van de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Deze Zuid-Hollandse PDC van omgevingsdiensten wordt gebruikt voor (a) hergebruik van bestaande beschrijvingen van producten- en diensten en (b) als toetssteen voor de in ontwikkeling zijnde PDC voor de Omgevingswet.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande, voorafgaand aan de review, vragen of opmerkingen hebben, mail die dan gerust aan: mark[at]in.spiratie.nl. Hij ontwikkelt in opdracht van UIVO-I zowel de Producten- en Dienstencatalogus als de Zaaktypecatalogus voor de verschillende bevoegde gezagen die de Omgevingswet zullen uitvoeren. 

Zichtbaar voor Gastgebruikers
Ja
Ingangsdatum
06-07-2017
Einddatum
31-07-2017
Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek (Admin) op 07-07-2017 00:31:47
    
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1