GetAnnouncements

Laatst gewijzigd door Mark van den Broek (Admin) op 03-04-2017 01:41:55

{"numberOfAnnouncements":1,"announcements":[{"shortHeader":"Aankondiging 360º Omgevingswet","icon":"info","fullAnnouncement":"In de digitale 360º Overheid-omgeving van de Producten- en dienstencatalogus en Zaaktypecatalogus voor de Omgevingswet, is het concept voor de 'zaaktypecatalogus Omgevingswet' beschikbaar. Elke overheidsorganisatie die de Omgevingswet invoert, wordt van harte uitgenodigd bij te dragen aan verbetering van deze zaaktypecatalogus voor de Omgevingswet. Een toelichting op deze versie van de zaaktypecatalogus en een instructie over hoe u uw opmerkingen kunt doorgeven, **[[leest u hier>>https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/Lees%20dit%20eerst/]]**. \n\nHet uitwerken van de Producten- en Dienstencatalogus voor de Omgevingswet is een forse opgave die, anders dan de zaaktypecatalogus, in hoge mate wordt beïnvloed door de wetgeving (wet, algemene maatregelen van bestuur, ministriële regelingen en - op decentraal niveau - verordeningen, (omgevings)plannen en projectbesluiten). Het afbakenen, benoemen en beschrijven van producten en diensten die voortkomen uit de Omgevingswet is daarom veel meer //fluïde// dan het afbakenen, benoemen en beschrijven van zaaktypen. De beschrijving van producten en diensten (dit geldt zowel voor eindproducten die door 'klanten' van de overheid kunnen worden besteld, als halffabricaten die overheden bij elkaar bestellen) zal continu moeten 'meebewegen' met  de wetgeving die is vastgesteld of - via ontwerpbesluiten - mogelijk zal worden vastgesteld. De producten- en dienstencatalogus voor de Omgevingswet volgt deze ontwikkeling en zal - daarom - nog geruime tijd 'instabiel' zijn. Op dit moment (zomer/najaar 2019) wordt hard gewerkt aan het verwerken van de [[Invoeringswet>>https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/invoeringswet]] en de [[voorhangversie van het Invoeringsbesluit>>https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2019/05/29/geconsolideerde-versies-invoeringsbesluit-mei-2019]] in met name de Producten- en Dienstencatalogus.","publicallyVisible":1}]}

Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek (Admin) op 30-12-2016 18:14:12
    
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1